2016-07-08 Deventer Op Stelten › < Foto's Eddy Dibbink Fotografie

2016-07-08 Deventer Op Stelten

2016-07-08 Close-Act - Birdman 001
2016-07-08 Close-Act - Birdman 001

2016-07-08 Close-Act - Birdman 002
2016-07-08 Close-Act - Birdman 002

2016-07-08 Close-Act - Birdman 003
2016-07-08 Close-Act - Birdman 003

2016-07-08 Close-Act - Birdman 004
2016-07-08 Close-Act - Birdman 004

2016-07-08 Close-Act - Birdman 005
2016-07-08 Close-Act - Birdman 005

2016-07-08 Close-Act - Birdman 006
2016-07-08 Close-Act - Birdman 006

2016-07-08 Close-Act - Birdman 007
2016-07-08 Close-Act - Birdman 007

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 001
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 001

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 002
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 002

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 003
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 003

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 004
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 004

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 005
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 005

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 006
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 006

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 007
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 007

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 008
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 008

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 009
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 009

2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 010
2016-07-08 Compagnie des Quidams - FierS a Cheval 010

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 001
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 001

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 002
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 002

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 003
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 003

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 004
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 004

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 005
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 005

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 006
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 006

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 007
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 007

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 008
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 008

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 009
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 009

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 010
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 010

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 011
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 011

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 012
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 012

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 013
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 013

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 014
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 014

2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 015
2016-07-08 Teatro dei Venti - Simurgh 015

2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 001
2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 001

2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 002
2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 002

2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 003
2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 003

2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 004
2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 004

2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 005
2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 005

2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 006
2016-07-08 Teatro Pavana - Danzanti 006